Impactstory

JOBBOOSTER SOCIALE ONDERNEMING BURKINA FASO ONTHULT HAAR NIEUWE SESAM IN OUAGADOUGOU

JOBBOOSTER SOCIALE ONDERNEMING BURKINA FASO ONTHULT HAAR NIEUWE SESAM IN OUAGADOUGOU

Op 26 januari 2023 organiseerde JOB BOOSTER SOCIAL ENTERPRISE BURKINA FASO zijn OFFICIËLE INLEIDING in zijn hoofdkwartier in Ouagadougou, in het district Somgandé (in de woonwijk aan de noordkant van het Total Station op de weg naar Ziniaré), om jonge Burkinezen toegang te geven tot een waardige baan door het versterken van hun vaardigheden.

 

De kwestie van werkgelegenheid en inzetbaarheid van jongeren in Burkina Faso is van cruciaal belang, vooral omdat deze jongeren, geconfronteerd met nietsdoen, in de verleiding komen om zich te laten verleiden tot de kwaden die de samenleving ondermijnen: alcohol, drugs, prostitutie, aansluiting bij terroristische groeperingen, enz. wanneer zij niet kiezen voor een avontuur in Europa met alle risico's van dien.

Om dit klimaat te verbeteren en jongeren betere mogelijkheden te bieden voor een opleiding, een baan of een fatsoenlijke baan, zet de regering van Burkina Faso zich met de steun van haar partners in om fatsoenlijk werk en economische groei te verwezenlijken in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) waartoe Burkina Faso zich heeft verbonden. Met dit in het achterhoofd gaat jobbooster Enterprise dezelfde uitdaging aan om de inzetbaarheid van jongeren in Burkina Faso te ondersteunen.

Job Booster Social Enterprise Burkina Faso (JBSE-BF) is een sociale onderneming, een dochteronderneming van een Nederlands bedrijf. Het is een initiatief van Woord en Daad in Nederland. Het is gericht op de economische en sociale ontwikkeling van Burkina Faso door de toegang van jongeren tot werkgelegenheid, opleiding en zelfstandig ondernemerschap te vergemakkelijken.

Het uiteindelijke doel van JBSE-BF is dat elke jongere in Burkina Faso toegang heeft tot een waardige baan.

JBSE-BF zou de onderneming zijn die Burkina Faso miste om naar de jongeren te luisteren, hen te begrijpen en hen te begeleiden tijdens hun economische groei.

JBSE-BF is zich bewust van de grote uitdaging waarvoor het staat en stelt zich eindelijk op om de uitdaging van de jonge Burkinezen aan te gaan.

Job Booster Social Enterprise Burkina Faso, uw katalysator voor groei!

U? ?????, ?? ?????? ?????! D?́??????? ???? ????-??, ???? ??? ℙ???????.