Nieuws

OPLEIDING IN RESULTAATGERICHT BEHEER (RBM) EN PRESTATIEMETING

OPLEIDING IN RESULTAATGERICHT BEHEER (RBM) EN PRESTATIEMETING
? Humanitaire professionals, programma- of projectcoördinatoren, functionarissen voor monitoring en evaluatie, bedrijfsleiders, directeuren, managers en programma- en projectprofessionals. Deze training is van jou.
Kom en ontdek de ?10 tot 14 juli 2023 de wonderen van resultaatgericht beheer en het meten van de prestaties van 08:00min tot 16:00min.
?Aan het eind van deze opleiding zullen de deelnemers een beter inzicht hebben in het prestatiemeetsysteem van een project of programma en zullen zij in staat zijn de beginselen en instrumenten van resultaatgericht beheer in praktijk te brengen en met name de strategie van hun project op participatieve wijze uit te werken aan de hand van het logisch kader:
- Een algemene doelstelling en specifieke doelstellingen SMART formuleren;
- Definieer realistische verwachte resultaten en meetindicatoren;
- Structuur aanbrengen in de uit te voeren activiteiten;
- Basislijnen vaststellen en doelstellingen bepalen;
- De risico's in kaart brengen die tot een minimum moeten worden beperkt om de beoogde resultaten zo goed mogelijk te bereiken, alsmede de factoren die de prestaties bevorderen (veronderstellingen);
- De resultatenmatrix opstellen en controleren
- Verslag uitbrengen over de resultaten en de geleerde lessen delen.

Opleidingsonderwerpen

Veranderingstheorie van een interventie (project of programma)

Management by objectives en prestatiemeting

Definitie, motivering en relevantie van resultaatgericht beheer

Sleutelconcepten van resultaatgericht beheer

Beginselen van resultaatgericht beheer

Instrumenten voor resultaatgericht beheer

Fasen van de RBM-cyclus

Voorwaarden voor een geslaagde uitvoering van resultaatgericht beheer

?Om u in te schrijven kunt u contact opnemen met 00226 57 10 23 23 of contactbf@jobbooster-network.com.