Nieuws

Job Booster Social Enterprise Burkina Faso opent in de Ecole des Entrepreneurs d'Afrique

Job Booster Social Enterprise Burkina Faso opent in de Ecole des Entrepreneurs d'Afrique

Een contactbezoek tussen de Ecole des Entrepreneurs d'Afrique en Job Booster Social Enterprise Burkina Faso 

??? ??????? ?????? ?????????? ??????? ???? ? ??ç? ? ?????, ????? 22 ???????? 2022 ???? ??? ?????? ??? naar ???????é ?? ?????? ?? l' ????? des ????????????? ?'??????? ???? ??? ????? ?? ???????.

De besprekingen tijdens het bezoek waren toegespitst op het onderdeel "werkgelegenheid voor jongeren". Daartoe zullen jongeren (ondernemers, werkzoekenden) worden geregistreerd in de databank Job Booster Social Enterprise Burkina Faso en kunnen zij worden toegewezen aan structuren waar vraag naar is.

De deelname van Job Booster Social Enterprise Burkina Faso aan de door de Ecole des Entrepreneurs d'Afrique georganiseerde panels is ook gewenst vanwege haar geloofwaardigheid, ervaring en deskundigheid op ondernemersgebied.

.

Tijdens het bezoek verwelkomde de Ecole des Entrepreneurs d'Afrique Job Booster Social Enterprise Burkina Faso en kijkt uit naar een win-win samenwerking tussen de twee structuren zo snel mogelijk voor meer voordeel.

Ter herinnering: Job Booster Social Enterprise Burkina Faso is een sociale onderneming, een dochteronderneming van Job Booster NL BV, een initiatief van de in Nederland gevestigde Nederlandse NGO Woord en Daad, die zich richt op de economische en sociale ontwikkeling van Burkina Faso door de toegang van jongeren tot werk, opleiding en zelfstandig ondernemerschap te vergemakkelijken.