jobbooster-enterprises.com

Privacyverklaring

JobBooster Enterprises, gevestigd aan Spijksedijk 16-E, 4207 GN Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://jobboosterburkinafaso.com/
Spijksedijk 16-E, 4207 GN Gorinchem
0183 611 800

Victor van der Linden is de Data Protection Officer van JobBooster Enterprises, hij is te bereiken via info@jobboosterburkinafaso.com

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

JobBooster Enterprises verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Vind hieronder
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jobboosterburkinafaso.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

JobBooster Enterprises verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming

JobBooster Enterprises neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor mensen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JobBooster Enterprises bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

JobBooster Enterprises verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JobBooster Enterprises blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

JobBooster Enterprises gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. JobBooster Enterprises gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u via de instellingen van uw browser alle eerder opgeslagen informatie wissen. Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/themes/gedrag/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of socialemediabedrijven.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JobBooster Enterprises en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jobboosterburkinafaso.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. JobBooster Enterprises wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

JobBooster Enterprises neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jobbooster-enterprises.com.