Waardig en inclusief werk

Wie zijn wij

Impact op lange termijn

Ontwikkeling van de gaven en talenten van jonge Burkinabè

Wie zijn wij

Wij zijn Job Booster Social Enterprise Burkina Faso, een sociale onderneming, dochteronderneming van Job Booster NL BVEen initiatief van de Nederlandse NGO Woord en Daad gevestigd in Nederland.

Job Booster Social Enterprise Burkina Faso richt zich op de economische en sociale ontwikkeling van Burkina Faso door de toegang van jongeren tot werk, opleiding en zelfstandig ondernemerschap te vergemakkelijken. Deze visie ligt in de lijn van het beleid van de Burkinese regering zoals dat tot uiting komt in het PNDES, dat gebaseerd is op 14 sectorale beleidslijnen, waaronder dat van arbeid, werkgelegenheid en sociale bescherming. Dit laatste, dat zich uitstrekt over een periode van tien jaar (2018-2027), bestrijkt een breder gebied dan het werkgelegenheidsbeleid in strikte zin. De nadruk ligt op het bevorderen van fatsoenlijk werk en het ondersteunen van de sociaal-economische empowerment van vrouwen en het bestrijden van genderongelijkheid.

Onze missie

Job Booster Social Enterprise Burkina Faso is een sociale onderneming met als missie jongeren te begeleiden en te helpen om toegang te krijgen tot fatsoenlijk betaald werk of om een eigen bedrijf op te zetten en te beheren.

JBSE-BF biedt bedrijven ook haar expertise op het gebied van personeelsadvies voor het beheer en de capaciteitsopbouw van hun personeel.

JBSE -BF kan ook optreden als uitvoerend agentschap voor de uitvoering van jeugdwerkgelegenheidscomponenten van ontwikkelingsprojecten binnen haar expertisegebied.

Onze visie

De visie van Job Booster Social Enterprise Burkina Faso is om het aantal jongeren met toegang tot een regelmatig en duurzaam inkomen aanzienlijk te verhogen. In de filosofie van JBSE-BF hebben jongeren toegang tot een regelmatig en duurzaam inkomen en daarmee tot een fatsoenlijk en lonend leven omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land, des te minder zullen er jongeren zijn in precaire situaties, ten prooi aan sociale misstanden en belast door de gemeenschap.

Waardig en inclusief werk

Waardig en inclusief werk en een inclusieve arbeidsmarkt zijn voor ons niet zomaar begrippen. De maatstaven die de International Labour Organization stelt aan fatsoenlijk werk vormen de basis voor onze aanpak. Maar voor onze klanten, en juíst voor de achtergestelde en minderbedeelde groeperingen, gaan wij graag een stap verder.

Persoonlijke en organisatorische ontwikkeling, lange-termijn impact en gelijke kansen zijn sleutelwoorden.

Wij geloven dat ieder mens is geschapen met unieke gaven en talenten, die tot bloei komen als men zich kan ontwikkelen, voor zichzelf en zijn gezin kan zorgen en een zinvolle bijdrage kan leveren aan organisaties en de samenleving.

Meer over ons:

Neem contact met ons op!

Interesse in onze diensten? Wij maken graag tijd voor een kennismaking.