Job Booster Enterprises

Job Booster Enterprises

Kernwaarden

Kernwaarden

Een seculiere kijk op de wereld

Onze kernwaarden

Onze professionals worden gedreven door een seculier wereldbeeld. Deze visie vormt de basis van onze kernwaarden.

Impact op lange termijn

Als social enterprise richten we ons op impact. We gaan voor lange-termijn impact omdat we geloven dat ieder mens, ongeacht afkomst, recht heeft op waardig werk, waarbij gaven en talenten tot bloei komen. Ook als dat een lange adem vraagt.

Verantwoordelijkheid

We voelen ons verantwoordelijk voor onze klanten, het talent dat wij begeleiden en de samenlevingen waarin wij opereren, en verwachten deze manier van denken ook bij onze klanten. We voelen én we vragen deze verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd zijn dat organisaties en jongeren als ‘rentmeester’ een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Kwaliteit

We staan voor kwaliteit en we vragen kwaliteit omdat we mensen én organisaties tot bloei willen laten komen zodat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid, gaven en talenten op een betekenisvolle manier in te zetten voor de samenleving.

Inclusie

We gaan voor inclusie omdat we geloven dat ieder mens geschapen is met unieke gaven en talenten. We streven naar gelijke kansen in de arbeidsmarkt en zetten daarom voor achtergestelde en minderbedeelde groeperingen graag een extra stap.

Neem contact met ons op!

Interesse in onze diensten? Wij maken graag tijd voor een kennismaking.